Vefa

Kategori: Şiirlerim | 0

Dostun dosta ikramı bir katre sefa,
Karşılığında çektirdiği bin katı cefa.
Yaşadım gördüm bir değil bin defa,
Söyleyin dostlar bunun neresinde gizli vefa.

Değişmiyor

Kategori: Şiirlerim | 0

Huyu değişmiyor insanın.
İyi de olsa değişmiyor,
Kötü de olsa.
Ben alışıyorum da onlara,
El olan alışmıyor.
Alışamaz da, nasıl alışsın ki ?
Bazen sinir ediyorum karşımdakini,
Bazen kahkahadan sevinç yumağı.
Sevsem de, sevmesem de benim çocuklarım onlar.
Atsam atılmıyor, satsam alıcısı yok.
“Huy değişir” geyikleri dolaşıyor sanal alemde,
“Pollyanna”cılık oynuyor sanal postacılar.
Kulağa hoş gelen, ele boş geliyor.
“Keşke”ler dolaşıyor dillerde, eller şakakta.
Yazılanlar satırlarda kalıyor, gerçek olan hayatta.
Bir saat sonra yapılan yine aynı hata,
Yine aynı serzeniş, yine aynı pişmanlık.
Değişiyor insan gün geçtikçe, doğru,
Aksini iddia etmek saçma.
İşte sinirlerime hakim olamıyorum yine,
Yine sitemkar kelimeler dökülüyor dilimden.
Çok iyiyim belki ama, çok alıngan yüreğim,
Bazen de çok sivri dilim ve kalemim.
Olmuyor dostlar, olmuyor.
Belki değişiyor bedenim, yaşantım ve hasretim,
Değişime direniyor ne yazık sevmediğim huylarım.

Mustafa

Capital Adequacy in Turkish Banking System (Yayınlanmamış Master Tezi)

Kategori: Kitaplar, Yayınlarım | 0

onKThis study was undertaken at a time when the regulation of bank capital adequacy is undergoing a profound change.

The purpose of this thesis is to analyze the adequacy of banks’ capital, especially commercial banks’, in Turkey from the risk point of view. The reason is that the capital has been the most valuable and important resource that has been evaluated by the shareholders, creditors and depositors of a bank as a cushion against financial and business risks that banks may confront with as the operating conditions alter in the market.

The thesis is composed of two main parts. The first part starts with focusing on the risk-capita1-bank triangle. Then, in the background of the study , capital and the concept of capital adequacy are defined in their current sense, their importance from the perspectives of different parties have been enlightened and the vital role of capital on the planning process of a bank has been emphasized. Finally, the development of Unemotionally accepted capitals adequacy standards has been briefly discussed.

In the second part, evolution of the capital adequacy measurement methods, especially ratio analysis, in the Turkish Banking System is reviewed In the light of changes In the Banks Act. Then, the relevant data about the capital and other balance sheet accounts which were complied from the balance sheets of banks presented In the Bank Association of Turkey publications were used to Identify current capital to risk asset structure and capital strength of the banking system ( especially for commercial banks ), by employing ratio analysis given in the Appendix 3.

The findings Indicates that there is, in general, a high level of success among banks to achieve the minimum required capital to risk asset ratio standard Introduced by the Communiqué No. 6 on the Banks Act. Most of banks in Turkey , have experienced no difficulty In satisfying the IntematIonally accepted and natIona1ly adopted capital standards and have succeeded In the Implementation of the capital adequacy standards before the development of a fu1ly functioning Intimae capital market In the European Community .

The findings, however, reflected also that current rules for measuring the capital adequacy of banks may need to be changed or modified to a certain extent so as to cover the other risks that the banks are subject and will be greatly exposed on in the future by starting to use new Instruments and off-balance sheet techniques In their transactions, implying a need for a more enhanced approach to assess the adequacy of capital in terms .of financial strength of banks as well as the financial system as a whole.

Menkul Kıymetler Piyasasında Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Kullanılarak Oluşturulan Bazı Temel Stratejiler

Kategori: Kitaplar, Yayınlarım | 0

onbirkUluslararası finansal piyasalanın hızlı ve dinamik gelişimi ile, faaliyet göstermekte olan birçok opsiyon ve vadeli işlem piyasasının bugün dünya üzerinde göstermiş olduğu başarı, ülkemizde de bu piyasanın açılması yönünde ciddi adımlar atıldığı sonucunu doğurmuş, bu amaçla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın bünyesinde kurulan Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü tarafindan sözkonusu piyasaların açılması ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için halihazırda yoğun çaba gösterilmektedir.

İMKB bünyesinde açılması düşünülen Vadeli İşlemler Piyasası yatırımcılara, risk almaya dönük yaklaşımları çerçevesinde, kazançlarının optimum seviyeye ulaştırma fırsatını sunacaktır. Opsiyonların ve finansal vadeli işlemlerin taşıdığı riskler, sunduğu firsatlar ve özellikleri konusunda temel bilgiye sahip olmak ise, bu finansal araçların portföy yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kaçınılmaz bir ön şart arzetmektedir.

Bu çalışma, opsiyonlar ile vadeli işlemlere ilişkin diğer finansal araçların, akıllı ve etkin bir şekilde kullanımı sağlamak için gerekli bilgileri sunmayı çalışmaktadır. Sözkonusu çalışma esas olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır:

Birinci kısım opsiyonları, ikinci kısım ise finansal vadeli işlemleri ele almaktadır. Her iki bölümde de, ilgili finansal araçlann muhtemel kullanım şekillerini gösteren örneklere yer verilmek suretiyle çeşitli kavramların daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, opsiyonlar ile vadeli işlemlerin birleştirilmesi sonucu ortaya çikabilecek çeşitli bileşimlerden (sentetik oluşumlardan) bahsedilmiş ve ömekler yardımıyla bunların kullanımı konusunda yatırımcılara yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

İstanbul, Aralık 1995 Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü

Hisse Senedi Opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliği

Kategori: Kitaplar, Yayınlarım | 0

ondortkMikro anlamda yatırımcılara spot piyasalarda karşılaştıkları risklerden korunma imkanı sağlayan, makro anlamda ise spot piyasaların derinlik kazanmasına yardımcı olan ve finansal sistemin daha etkin işlemesine zemin hazırlayan vadeli işlem piyasaları, uluslararası alanda hızla yaygınlık kazanmaktadır. Hisse senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin teorik irdelemesi ve pratikte Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda yoğunlaşan bu Doktora çalışmasında, tek bir hisse senedi üzerine örnekleme yapılarak hisse senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin Türk finans sistemine olası etkileri, İMKB’ndaki fiyat oynaklığının gelişimi de incelenerek değerlendirilmiştir.

Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana olan katkılarından dolayı Prof. Nazım EKREN’e ve rahat bir araştırma ortamı sağladığı için çalışmakta bulunduğum İMKB Başkanlığı’na teşekkürü borç bilirim. Ayrıca, yaptıkları yorumlar ve değerli katkıları dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim.

Sermaye Piyasası ve İMKB’nın gelişim seviyesini daha ileri bir boyuta taşımak konusundaki çabalara yeni boyut getireceğine ve bu alandaki Iiteratür kaynaklarının zenginleşmesinde bir ihtiyacı gidereceğine inandığım eserin okuyuculara, araştırmacılara ve diğer ilgili kesimlerine faydalı olmasını dilerim.

Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
İstanbul, Haziran 1998

Bilanço Analizinizi Yaptınız mı?

Şirketler her yıl sonu geldiğinde, o yıl içinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler neticesinde elde ettikleri sonuçları bir bütün olarak değerlendirerek mali tablolar hazırlar ve bunu yatırımcılarının bilgisine sunarlar. Bu mali tablolar içinde ise, şirketin tüm varlık ve yükümlülüklerinin dönemsel gelişimini gösteren bilançonun ayrı bir önemi vardır. Şirketlerin kurumsal performanslarını bu şekilde takip etmeleri rutin bir faaliyet olmasına karşın, aynı yaklaşımın bireyler tarafından takip edildiğine ise ender rastlanmaktadır. Bunun belki de en önemli nedeni, insanların bireysel olarak ne kadar üretken olduklarını pek umursamamalarıdır. Oysa ki her birey, hangi meslek grubuna mensup olursa olsun yıllar içinde artan bir şekilde kümülatif bir katma değer yaratmakta ve öznel varlığını artırmaktadır. Bunu görebilmesi için ise, ya iş değişikliği yaparken özgeçmişini gözden geçirmesi ya da web sitesi oluştururken belleğini güncellemesi gerekmektedir.

Nitekim, ünlü bir futbolcunun kariyeri boyunca ne kadar gol attığının, bir basketbolcunun ne kadar asist yaptığının en ince ayrıntısına kadar hesabı tutulurken ve tutulması da gerekirken, bir cerrahın kaç ameliyat yaptığı, bir ebenin kaç kez doğum yaptırdığı, bir akademisyenin kaç makale kaleme aldığı, bir mühendisin kaç istinat duvarı ördüğü çoğu kez ne kendisi ne de başkası tarafından sorgulanmamaktadır. Sorgulanmayan bir başka husus da, insanların kendi işleri dışında uğraş verdikleri faaliyetlerde veya hobilerde ne kadar üretken olduklarıdır. Benim, kendi işim dışında kaleme aldığım ve yayınlamış olan 30 akademik makaleye, üç adet kitaba, 15’i aşkın gezi yazısına ve bir şiir kitabına imza atmış olmam gibi. Bunu övünç vesilesi olsun diye söylemiyorum. Biliyorum ki çevremde benim gibi ve benden çok daha donanımlı nice insanlar var. Bu insanların bir kısmını keşfetmek için internette bir ufuk turuna çıkmanız ve oluşturdukları web sitelerine bakmanız yeterli. Peki ya web sitesi olmayanlar? İnanın onların da sayısı hiç az değil, ama onurlu fakirler gibi kendilerini afişe etmeyip kenarda sakladıklarından biz sadece onların farkında değiliz. Belki de yapılması gereken, bu mütevazi ama üretken insanları kendi bilanço analizlerini yapmaya ve bunu toplumla paylaşmaya yöneltmek. Belki de o zaman popülist kültürün hegamonyasından kurtulabiliriz.

Hiç şüphesiz bu sözlerim mütevazi olmanın bir erdem olmadığı anlamına gelmesin. Tam tersine, mütevazi olmak benim de sonuna kadar savunduğum ulvi bir erdem. Bununla birlikte, doğurgan olmayanların kendilerini doğurganmış gibi pazarladıkları bir evrende, gerçekten üretken olanların kendilerine haksızlık etmeleri ve başarılarını küçümsemeleri dokunuyor bana. “Baki kalan bu dünyada bir hoş seda” ise eğer, gelecek nesillere baki bıraktıklarımızın bilançosunu çıkarmamız, maddi olmasa bile bıraktığımız manevi mirasın bilincinde olmamız gerek diyorum ben sadece.

Bilanço analizinizi bugüne kadar yapmamış iseniz kayıp değil, henüz geç kalmış sayılmazsınız. Haydi, hiç vakit kaybetmeden elinize bir kağıt ve kalem alın ve geçmişten bugüne yaptıklarınızı alt alta sıralamaya başlayın. Farkına varmadan ne kadar da çok şey ürettiğinizi siz de göreceksiniz. Bir de siz siz olun bilanço analizinizi sakın sadece kendinize saklamayın, şirketler gibi siz de sizinle gurur duymak üzere köşesinde sessiz bir şekilde bekleyen sevdiklerinizle paylaşın. Unutmayın ki, başarılar paylaşıldıkça çoğalır, tıpkı üzüntülerin paylaşıldıkça azaldığı gibi…

Mustafa K. YILMAZ