“Technology upgrades in emerging equity markets: Effects on liquidity and trading activity”, Finance Research Letters, 2015

“Cross-sectoral interactions in Islamic equity markets”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 32, 2015, pp. 1-20

“Effects of Basel II Standards on Small-Medium Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, American Journal of Finance and Accounting, Vol. 1, No. 4, 2009, pp. 408-431

“The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets Review, Volume 2, Number 2, 2008, pp. 49-75

“Price-Earnings Ratio, Dividend Yield and Market-to-Book Ratio to Predict Return on Stock Market: Evidence from the Emerging Markets”, Journal of Global Business and Technology, Volume 4, Number 1, Spring 2008, pp. 18-30

“Assessment of the Utilization of Derivative Instruments within the Hedge Accounting Framework by Manufacturing Companies: The Case of ISE-100 Firms”, The World of Accounting Science, Issue 4, December 2007, pp. 225-258

“The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy: Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TurkDEX”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 9, May 2007, pp. 180-200.

“Ekonomik Parametreler Çerçevesinde Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Türkiye’de Gelişimi ve Kur Riski Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 254, Mayıs 2007, ss. 61-72.

“Türkiye’de Ticaret Borsalarının Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Performansı Üzerine Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı: 33, Ocak 2007, ss. 81-95.

“Dividend Policies and Price-Volume Reactions to Cash Dividends on the Stock Market”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 42, No. 4, July-August 2006, pp. 19-49.

“Basel-II Uygulamalarının KOBİ’lere Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 43, Sayı: 507, Haziran 2006, ss. 39-59.

“İMKB’de 2005 Yılı Gelişmeleri ve 2006 Yılı Beklentileri”, MUFAD Dergisi, Sayı: 30, Nisan 2006, ss. 129-140.

“Türkiye Olarak Vadeli İşlemlerin Neresindeyiz? Ekonomik Gerçekler ve Politik İzdüşümleri”, Active Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 39, Kasım-Aralık 2004, ss. 6-11.

“Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Likidite ve Karlılık Açısından Veri Zarflama Yöntemiyle Etkinlik Analizi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, Eylül 2004, ss. 129-148.

“Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Temettü Politikaları Üzerine Bir Analiz: Nakit Temettü-Sektör Davranışı İlişkisi”, İMKB Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 25-26, Ocak-Haziran 2003, ss. 17-40.

“Türk Sermaye Piyasası’nda Birincil Halka Arz Yoluyla Kaynak Temini: Kantitatif Bir Yaklaşım”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2003, ss. 81-105.

“Türkiye’de İmalat Sanayiinin Gelişimine Genel Bir Bakış: Kantitatif Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2001, ss. 170-191.

“Dünyada Sermaye Piyasalarındaki Son Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler”, Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, ed. K.B. Tunay, Beta Basım, 2001, ss. 45-61.

“Türk Sermaye Piyasalarının Geleceği”, Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, ed. K.B. Tunay, Beta Basım, 2001, ss. 307-313 (Orkun İçten ile birlikte)

“Türkiye’de Aracı Kurumların Performans Analizi (1993-1998): Kantitatif Bir Değerlendirme”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Mart 2001, ss. 38-53. (Lokman Gündüz ve Celali Yılmaz ile birlikte)

“Faiz Oranı Üzerine Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Riskten Korunmak Amacıyla Kullanımı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 6, Sayı: 15, Ocak 2001, ss. 125-134.

“Vadeli Piyasa ile Spot Piyasa Etkileşimi”, Active Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Ocak-Şubat 2001, ss. 63-83.

“Do Derivatives Markets Constitute a Potential Threat to the Stability of the Global Financial System?”, ISE Review, Vol. 3, No. 11, July-September 1999, pp. 49-81. (Çetin A. Dönmez ile birlikte)

“Vadeli İşlemler Piyasası Gerçeği ve Bir Kanun Taslağı Maddesinin Pragmatik Açıdan Anatomisi”, Active Dergisi, Yıl: 2, No. 9, Ekim-Kasım 1999, ss. 56-63.

“Yabancı Yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Üzerindeki Rolü”, İktisat Dergisi, Yıl: 1 No. 389, Şubat-Mart 1999, ss. 9-19. (Alişan Yılmaz ile birlikte)

“İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda Gerçekleşen “Faiz Oranı Getiri Eğrisi”nin Analizi”, Active Dergisi, Yıl: 1 No. 5, Şubat-Mart 1999, ss. 60-69

“Hisse Senedi Opsiyon İşlemlerinin Türkiye Açısından Getireceği Potansiyel Ekonomik ve Finansal Etkiler”, Active Dergisi, Yıl: 1 No. 1, Haziran-Temmuz 1998, ss. 62-67.

“Stock Market Volatility and its Term Structure: Empirical Evidence From the Turkish Market”, ISE Review, Year: 1 No. 3, July-September 1997, pp. 23-45.

“Diffusion of an Innovation in Service Market: The Case of Consumer Credits in the Banking Sector in Turkey”, A paper presented in 1992 European Summer Conference of the Association For Consumer Research, June 11-14, European Advances in Consumer Research, Volume 1 (Zeynep Bilgin ile birlikte)