Menkul Kıymetler Piyasasında Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Kullanılarak Oluşturulan Bazı Temel Stratejiler

Kategori: Kitaplar, Yayınlarım | 0

onbirkUluslararası finansal piyasalanın hızlı ve dinamik gelişimi ile, faaliyet göstermekte olan birçok opsiyon ve vadeli işlem piyasasının bugün dünya üzerinde göstermiş olduğu başarı, ülkemizde de bu piyasanın açılması yönünde ciddi adımlar atıldığı sonucunu doğurmuş, bu amaçla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın bünyesinde kurulan Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü tarafindan sözkonusu piyasaların açılması ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için halihazırda yoğun çaba gösterilmektedir.

İMKB bünyesinde açılması düşünülen Vadeli İşlemler Piyasası yatırımcılara, risk almaya dönük yaklaşımları çerçevesinde, kazançlarının optimum seviyeye ulaştırma fırsatını sunacaktır. Opsiyonların ve finansal vadeli işlemlerin taşıdığı riskler, sunduğu firsatlar ve özellikleri konusunda temel bilgiye sahip olmak ise, bu finansal araçların portföy yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kaçınılmaz bir ön şart arzetmektedir.

Bu çalışma, opsiyonlar ile vadeli işlemlere ilişkin diğer finansal araçların, akıllı ve etkin bir şekilde kullanımı sağlamak için gerekli bilgileri sunmayı çalışmaktadır. Sözkonusu çalışma esas olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır:

Birinci kısım opsiyonları, ikinci kısım ise finansal vadeli işlemleri ele almaktadır. Her iki bölümde de, ilgili finansal araçlann muhtemel kullanım şekillerini gösteren örneklere yer verilmek suretiyle çeşitli kavramların daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, opsiyonlar ile vadeli işlemlerin birleştirilmesi sonucu ortaya çikabilecek çeşitli bileşimlerden (sentetik oluşumlardan) bahsedilmiş ve ömekler yardımıyla bunların kullanımı konusunda yatırımcılara yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

İstanbul, Aralık 1995 Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü