Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Currency Futures)

Kategori: Kitaplar, Yayınlarım | 0

Döviz Vadeli İşlem SözleşmeleriDöviz vadeli işlem sözleşmelerinin teorik ve pratik olarak kullanımını ele alan bu kitap, bir taraftan vadeli piyasaların önemi ve dünyadaki gelişimi üzerinde dururken, diğer taraftan da döviz vadeli işlem sözleşmelerini taşıdığı özellikler, fiyatlaması, alım-satım stratejilerinin kullanımı ve Türk Sermaye Piyasası?ndaki uygulamasını inceleyen bir kapsam içinde okuyucuya sunulmaktadır.

 

 

Sunuş

Ekonomik faaliyette bulunan kişi ve kurumlann pek çoğu belirli çerçeveler dahilinde spot döviz piyasalannda işlem yapmaktadırlar. Bu ekonomik birimlerin, dövizin gelecekteki fiyatına dönük belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, döviz üzerine vadeli işlem piyasalarını kullanması ise gittikçe artan bir ölçüde yaygınlık kazanmaktadır. Döviz vadeli işlem sözleşmelerinin teorik ve pratik olarak kullanımını ele alan bu çalışma, bir taraftan vadeli piyasalann önemi üzerinde dururken, diğer taraftan da literatürde yayınlanan diğer çalışmalardan farklı olarak sadece döviz vadeli işlem sözleşmelerini inceleyen bir kapsam içinde kalmaktadır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana olan katkılanndan dolayı iş arkadaşlarıma ve rahat bir araştırma ortamı sağladığı için çalışmakta bulunduğum İMKB Başkanlığı’na teşekkürü borç bilirim. Ayrıca, yaptıkları yorumlar ve değerli katkıları dolayısıyla farklı kurumlarda finans sektörüne katkı sağlayan meslektaşlarıma da teşekkür ederim.

Ülkemizde sermaye piyasasının gelişimini daha ileri bir boyuta taşımak konusundaki çabalara yeni bir soluk getireceğine ve bu alandaki literatür kaynaklarının zenginleşmesinde bir ihtiyacı gidereceğine inandığım eserin, okuyuculara, araştırmacılara ve ilgi sahibi diğer kesimlere faydalı olmasını ve bu alanda yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamasını dilerim.